Communication Portfolio Essay

3089 Words13 Pages
Aanleiding en probleemstelling: Steeds meer bedrijven willen zich meer gaan focussen op hun “core-business”, daarbij komt de volgende vraag om de hoek kijken. Insourcing of outsourcing. De een zegt dat je door outsourcing je meer kan gaan focussen op je core-business, wat logisch klinkt, maar sommige bedrijven zijn bang om daardoor de touwtjes uit handen te verliezen of vinden het te duur etc. Bekenden afdelingen die uitbesteed worden zijn de ICT-afdeling, (salaris) administratie en de schoonmaakafdeling. Maar de laatste tijd lijkt het erop dat insourcing de nieuwe trend wordt. Van Landschot Bankiers bijvoorbeeld haalt haar IT-beheer vroegtijdig terug van IBM. Deze insourcing leidt tot een toename van 70 tot 80 FTE. Waarbij je eerst een contract had waarmee je alle (financiële) risico’s en beheer etc. afkoopt, neem je nu weer alles in huis. Hoeveel voordelen heeft dat en ga je je daardoor minder focussen op je core-business. Deelvragen: - Waarom bedrijven zich meer willen focussen op hun core-business. - Voordelen van outsourcing. - Nadelen van outsourcing. - Insourcing. Waarom bedrijven zich meer focussen op hun ‘core-business’ Veel bedrijven hebben naast hun hoofd activiteiten, diverse neven activiteiten. Een bank bijvoorbeeld hoort zich te concentreren op het beheren van geld, beleggen van geld, leningen en hypotheken etc. Maar veel banken zijn ook verzekeraars, een andere tak dan het beheren van geld. Hierdoor moeten zij weer personeel innemen om de nodige kennis in huis te halen, en zal er ook een wijzigingen moeten plaats vinden in het systeem. Verzekeraars zitten natuurlijk al jaren in deze ‘business’ het is dan moeilijk om hier tegen te concurreren. De winstgevendheid van deze producten staat daardoor dus ook onderdruk. Nu er sinds 2008 crisis is, is het een soort van trend geworden om te focussen op je
Open Document