Colonism Of The Wester Side To Asia Essay

1650 WordsMar 9, 20127 Pages
TANONG : A.) Wynona Lei Rebuyon -Paano nakakaapekto ang kolnyalismo ng kanluranin sa kultura at relihiyon ng asya ? B.) Patricia Caryl Faith Aguiba -Ano ang epekto ng kolonyalismo ng kanluranin sa asya ? C.) Mykl Joshua Brown -Bakit hinangad ng mga Europeo na marating ang Silangam ? D.) Trisha Marie Mercado -Paano sila nakapunta sa Asya kung hinaharangan sila ng muslim ? E.) Janine Villanueva -Noong panahon ng paghahangad ng kayamanan. Ano/Sino ang kumokontrol sa kalakaran ng silangan at kanlurang ruta ng Silk Road ? F.) Ryan Christian Cereno -Kailan inumpisahan ng mga Europeo ang pagsisismula ng pagkakatatag ng mga kompanyang pangkalakalan ? G.) Adrian Roy Tarriela -Ano ang motibo ng kanluranin sa kolonyalismo sa asya? H.) John Patrick Ballega -Paano natalo ni lapu- lapu ang hukbo ni Magellan bukod sa dami ng bilang ? SAGOT A.) Wynona Lei Rebuyon -Nadagdagan ang kanilang paniniwala tungkol sa kanilang kultura o diyos. Napalaganap din ang mga relihiyon sa kanilang sinakop, meron ng iba’t-ibang relihiyon sa asya B.) Patricia Caryl Faith Aguiba 1.) Paggalugad na mananakop sa likas na yaman ng kolonya 2.) Pag-unlad ng teknolohiya at kalusugan 3.) Pagbabago sa sistemang pamahalaan, batas at katarungan 4.) Pagbuo ng damdaming nasyonalismo C.) Mykl Joshua Brown -Noon ang tanging layunoing ng mangagalugad ay pakikipagsapalaran, pakikidigma, at matamu ang sagot sa kanilang kuryusidad. Ngunit, ito’y binago napalitan ng kadahilanang yumaman, magtamo ng karangalan at katanyagan at maipalaganap ang kristiyanismo. D.) Trisha Marie Mercado -Ang ibang tao ay alam ang ruta. E.) Janine Villanueva -nagbunsod sa mga europeo na manggalugad sa

More about Colonism Of The Wester Side To Asia Essay

Open Document