College Free Run Essay

366 Words2 Pages
REPUBLIKA E SHQIPERISE INSTITUTI “HARRY FULTZ” RRUGA MINE PEZA Tiranë më 24.10.2012 ------------------------------------------------- PUNE LABORATORI NR.2 Tema : " Cilat Grupe Gjaku Perzihen Lirisht mes tyre ? " Punoi : Pranoi: Rei Kalemaj Enilda Janço Vasil Bill Milo Xhoi Ibra Mjetet e Punes 1. Gota Plastike 2. Pigment i Kuq dhe Blu 3. Uji Zhvillimi i Punes 1) Te pergatitet nje gote me ngjyre te kuqe - per grupin A . Nje gote me ngjyre blu per grupin B . Gjysma e njeres gote dhe gjysma e tjetres perzihen dhe kjo perben grupin AB . Per grupin 0 sherben Uji 2) Fillojne te behen perzjerjet : hidhet pak nga grupi grupi "A" ne nje gote dhe me pas hidhet grupi "B" . Vezhgojme nese ndryshon ngjyra e "A-se" dhe shenohet ne tabelen 1. Kjo perseritet per te kater gotat . 3) Pas plotesimit te tabeles 1 do te behet plotesimi i tabeles 2 : atje ku perzjerjet nuk kane sjelle ndryshim ngjyre , dhurimi dhe marrja e gjakut behet e sigurt , pa sjelle mpiksje te gjakut . Nese gjate perzjerjeve ka ndryshim ngjyre , atehere edhe transfuzioni nuk duhet te behet . Tabela 1 Grupi i Gjakut (ai qe merr) | A | B | AB | 0 | A | Jo | Po | Po | Jo | B | Po | Jo | Po | Jo | AB | Po | Po | Jo | Jo | 0 | Po | Po | Po | Jo | Tabela 2 Tipi i Gjakut | I jep gjak grup-it ,(eve) | Merr gjak nga grup-i , (et) | A | A , AB | A , 0 | B | B , AB | B , 0 | AB | AB | AB , 0 | 0 | 0 , A , B , AB | 0 | PERFUNDIMI Cii Cili grup mund t'u jepet te gjithe grupeve te tjere ? P. 0 Cili grup mund te sherbeje si dhurues per grupin AB ?
Open Document