Chu Thi Ly Essay

799 Words4 Pages
1. Phương pháp nghiên cứu, kiểm tra nền tảng học vấn, kinh nghiệm. Đây là phương phápnhà tuyển dụng sắp xếp các yêu cầu cần thiết cho một vị trí công việc với mức độ quan trọng khác nhau. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên theo các tiêu thức phù hợp với từng vị trí công việc khác nhau. Một vài tiêu thức có thể được đưa ra như: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử…. Với mỗi vị trí, mức độ ưu tiên của các tiêu thức là khác nhau. Ưu điểm của phương pháp này là với cùng các tiêu thức cố định cho tất cả các ứng viên. Điều này tránh được việc đánh giá cho điểm theo ý kiến chủ quan của từng thành viên trong hội đồng phỏng vấn, khiến cho việc lựa chọn ứng viên công bằng hơn. Tuy nhiên khi tiến hành phương pháp này cũng đòi hỏi tốn nhiều thời gian cũng như chi phí hơn, cần có sự thống nhất tuyệt đối trong hội đồng tuyển dụng về mức độ quan trọng của từng tiêu thức. dưới đây là một ví dụ về bảng đánh giá ứng viên theo các tiêu thức |Tiêu thức |Hệ số quan trọng | |Trình độ học vấn |0.4 | |- Trình độ chuyên môn,nghiệp vụ | | |- Trình độ ngoại ngư, tin học | | |Kỹ năng kinh nghiêm |0.3 | |- Thời gian công tác | | |- Những công việc đã làm | | |- Thành công hay tất bại | | |Kỹ năng ứng xử

More about Chu Thi Ly Essay

Open Document