Chien Luoc Kinh Doanh Essay

6666 Words27 Pages
I MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU: Môi trường kinh tế trên toàn cầu là không ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực Châu Á là khá cao và ổn định tạo nên những thị trường lớn và tiềm năng cho ngành bán lẻ hàng thời trang. Ở các quốc gia khác nhau đều có những quy định nhằm bảo vệ những công ty trong nước , ở các nước đang phát triển, chính phủ luôn tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư, điều này tạo điều kiện cho ngành bán lẻ bành trướng sang các quốc gia này. Môi trường văn hoá xã hội đóng một vai trò quan trọng khi một hãng muốn xâm nhập vào một thị trường, và ở một quốc gia thì có những văn hoá đặc trưng riêng. Vì vậy muốn thành công thì trước hết các công ty phải tìm hiểu kĩ những giá trị văn hoá đó để có những chiến lược phù hợp tại quốc gia đó. Đặc biệt là sự khác nhau giữa hai nền văn hoá phương Tây và phương Đông. II. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: 1. Môi trường kinh tế: a. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Sau đợt suy thoái nhẹ từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2001, kinh tế Mỹ bắt đầu tăng trưởng với tốc độ trung bình là 2,9% trong giai đoạn từ 2002 đến 2006. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Mỹ vào tháng 7/2009 là -1,8%. Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần qua công bố báo cáo cho biết, trong quý 2/2010, tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã giảm xuống 1,6% so với mức 3,7% trong quý 1. Trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã bật thêm 2,4%. Tính đến tháng 5/2010, thâm hụt thương mại Mỹ ở mức 475 tỷ USD, cao hơn con số 374,9 tỷ USD tính cho cả năm 2009 – thời kỳ đỉnh cao của khủng hoảng tài chính. b.Lạm phát Trong thập kỷ qua, người Mỹ đã luôn tin rằng lạm phát là một vấn đề luôn được quan tâm. Khoảng một phần ba số doanh nghiệp lớn và trung bình ở Mỹ đã báo cáo rằng giá cả ngày càng tăng nhanh chóng trong thập kỷ này, đặc biệt khi giá xăng dầu đạt đỉnh điểm vào năm 2008. Tốc độ tăng giá tiêu dùng năm 2006 chỉ

More about Chien Luoc Kinh Doanh Essay

Open Document