Cerinte Obligatorii Essay

4424 Words18 Pages
A. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII PENTRU LICENTA Lucrarea de licenta reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă, precum şi a de a redacta cercetarea conform regulilor comunităţii ştiinţifice. O lucrare de licenta care are un nivel satisfăcător, trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată, să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor şi al argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul limbajului ştiinţific. Aspectul de formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele academice. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a lucrarii de licenta care să îndeplinească standardele fundamentale unei cercetări ştiinţifice, care poate fi acceptată pentru susţinerea orală. Prima parte a ghidului (A.) prezintă cerinţele generale obligatorii. Neîndeplinirea lor duce la eliminarea din examenul de susţinere a lucrarii de licenta. Partea a doua a ghidului (B.) prezintă cerinţe specifice maximale pentru diverse tipuri de cercetare. Întreaga responsabilitate a lucrarii de licenta îi revine studentului. Acesta are datoria să îşi redacteze lucrarea de licenta în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos. Nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare. I. Formatul lucrarii de licenta • Lucrarea de licenta trebuie să cuprindă următoarele părţi: 1. Pagina de titlu 2. Cuprins 3. Conţinutul lucrarii de licenta 4. Anexe 5. Bibliografie • Lucrarea de licenta va fi redactată pe computer în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. Fiecare

More about Cerinte Obligatorii Essay

Open Document