Centrele de Putere in Economia Mondiala Essay

3807 Words16 Pages
CUPRINS I. TRECUT, PREZENT sau VIITOR ?.......................................1 II. PUTEREA ECONOMICĂ MONDIALĂ ..............................2 2.1.Care sunt competitorii? .................................................2 2.2 Creştere, descreştere şi diversificare.............................3 III. PRINCIPALII JUCĂTORI....................................................5 3.1. S.U.A - Un lider contestat, dar încă dorit.....................5 3.2. China................................................................................5 3.3. India..................................................................................6 3.4. Rusia.................................................................................6 3.5. Uniunea Europeană.........................................................7 3.6.Japonia ..............................................................................7 IV.RESURSELE VIITORULUI......................................................8 4.1. Ce va fi după petrol?.........................................................8 4.2. Zona Arctică.......................................................................9 4.3. Resursele, generatoare de conflicte.................................10 4.4. Câte sisteme internaţionale?............................................10 V.CONCLUZII..................................................................................11 Viitorul nu începe azi. El a devenit concret şi a început (deja) în clipa în care ne-am întors faţa spre el.[1] I. TRECUT, PREZENT sau VIITOR ? Debitul şi viteza fluxului de bogăţie şi putere economică orientate de la vest

More about Centrele de Putere in Economia Mondiala Essay

Open Document