Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Cena Kao Instrument Marketinga Essay

Open Document

Below is an essay on "Cena Kao Instrument Marketinga" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Seminarski rad

Predmet: marketing i odnosi s javnošću

Tema: Cena kao instrument marketinga
www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

SADRŽAJ1. Uvod 3

2. Osnovni okviri za određivanje cena 4
  2.1. Poslovni i marketing ciljevi preduzeća 5
  2.2. Stanje tražnje 5
  2.3. Troškovi 6
  2.4. Konkurencija 6

3. Određivanje nivoa tržišta 7

4. Procena troškova 8

5. Analiza konkurencije 9

7. Određivanje finalne cene 11

8. Zaključak 12

Literatura 13
1. Uvod


      Rezultat marketinga cu ideje, proizvodi i usluge sposobni za razmenu na način da budu istovremeno zadovoljeni ciljevi kupaca i ciljevi vlasnika preduzeća. Pomenuti proces razmene zahteva specifična znanja. Znanja su sadržana u marketing konceptima. Ključni marketing koncepti su:
  1) marketing komunikaicja
  2) segmentiranje, targetiranje, pozicioniranje
  3) diferenciranje
  4) odnosi i mreže
  5) lanac snabdevanja
  6) konkurentska borba
  7) marketing miks
      Prodavci kriste različita sredstva kako bi ostvarili marketing ciljve, odnosno, isprovocirali željenu reakciju na tržištu. Upotreba sredstva marketinga u određenoj kombinaciji predstavljaju marketing miks. Marekting miks obuhvata četiri marketing instrumenta: proizvod, cenu, mesto prodaje i promociju. S obziorm da nazivi pomenutih marketing sredstava na enegleskom jeziku započinju slovom P, u literaturi je marketing miks poznat i pod nazivom four P’s(Product – Price – Place – Promotion). Suština marketing miksa je obezbeđivanje efektivnog uticaja na marketing kanale i krajnje kupce. U traženju optimalne kombinacije marketing miksa treba ići u tri etape:
  - u prvoj etapi treba ispitati prikladnost primene svakog od instrumenta za ostvarenje postavljenog cilja.
  - u drugoj etapi treže se najbilje rešenje za svaku od mogućih solucija kombinacije određenih instrumenata.
  - u trećoj etapi se...

Show More


Citations

MLA Citation

"Cena Kao Instrument Marketinga". Anti Essays. 21 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Cena-Kao-Instrument-Marketinga-225245.html>

APA Citation

Cena Kao Instrument Marketinga. Anti Essays. Retrieved April 21, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Cena-Kao-Instrument-Marketinga-225245.html