Business Article

1187 Words5 Pages
Free Exchange: The Weather Report (Economists are getting to grips with the impact of climate change The Economist, January 18th 2014 Edition Summary: Ang “polar vortex”na naging dahilan ng pagkakaroon ng malamig na panahon sa Hilagang Amerika ang tinuturong nagpabawas sa output ng mga Amerikano sa loob lamang ng isang linggo. Dahil dito, pinaniniwalaang ang matinding panahon ay nagdudulot ng economic consequences kahit na sa mga tinuturing ng mayayamang bansa at ang climate change ay maaaring may malaking epekto sa ekonomiya. Ayon sa pag-aaral, ipinagbibigay-alam ng mga eksperto na ito na ang epekto ng climate change kung kaya ang panahon ay nagbibigay ng epekto sa ekonomiya. “Tropical countries are poorer”. Isang pagtutuhahambing sa init ng panahon at kahirapan ay binibigyan diin nila Melissa Dell ng Harvard University, Benjamin Jones ng Northwestern University, at Benjamin Olken ng Massachussets Institute of Technology. Ang kanilang teorya ay nagsasabing sa bawat pagtaas ng temperatura ng 1° C bawat taon ay nagreresulta sa pagbaba ng Gross Domestic Product (GDP) ng bansa ng 8.5%. Isa ding pag-aaral ang nagbigay ng konklusyon na sa bawat pagtaas ng temperature ng 1° C ay nagpapabawas din sa income ng bawat tao sa bansa ng 1.4%. Itong pag-aaral na ito ay sumusuporta sa paniniwala ni Montesquieu noong 1748 na ang mainit na klima ay nagdudulot ng masamang epekto sa mga material na kondisyon ng isang magandang buhay – ang pagkakaroon ng mataas na income, pagtaas ng ekonomiya ng bansa upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan at iba pa . Isa pang paghahambing sa pagitan ng heat at growth na nagbibigay ng matagalang epekto. Sinasabing ang mga tropical countries ay tumaas ng 0.9% percentage points bawat taon ng mas mabagal kaysa sa global average noong 1965 hanggang 1990. Kumuha ng labinwalong Carribean countries upang malaman ang epekto

More about Business Article

Open Document