Buddhism And Hinduism Essay

415 Words2 Pages
Om vi slår upp buddhismen i ett uppslagsverk finner vi förvisso att den klassas som en av världsreligionerna, i paritet med kristendom, judendom och islam. Men buddhismen skiljer sig på flera punkter från vad vi vanligen kallar religion. har inga dogmer (måste tro på). Den begär inte av oss att vi ska ge upp vår individualitet till någon högre auktoritet utan uppmanar oss tvärtom att stolt försvara och ta ansvar för vår egen vision av vad det innebär att vara människa. Ursprung: Rent geografiskt alltså att religionerna i samma block har uppstått i nästan samma område. Dels också att religionerna inom samma block delvis är "släkt" med varandra ex : Jesus var jude men han gav ju upphov till kristendomen, Buddha var hindu men…osv. Person- och tidssyn :En annan del som också splittrar och förenar religionerna är tids- och personsyn. Det första blockets tidssyn går att likna vid ett streck. Denna strecktanke gäller för i stort sett allt inom dessa religioner utom gud. I och med att jordens livstid är som ett streck blir ju varje enskild människa som gör något viktigt mycket mer viktig eftersom det kommer ju bara att hända en gång. Det andra blockets tidssyn kan mer liknas vid en cirkel. Allt går runt. Genom detta blir varje enskild person mindre viktig än i det första blocket. För att personen ifråga var ändå bara en del av det stora kretsloppet. Syn på gud/gudar: Första blockets religioner som tror på en enda gud kallas monoteism. Dessa religioner kan vara bra för att detta skapar en slags gemenskap. Vi är alla skapade av samma gud. Men denna syn på den enda guden gör det också väldigt lätt att förkasta och döma andra religioner. Det andra blocket innehåller de två religionerna hinduismen och buddhismen. I sin gudssyn kan dessa två faktiskt inte kopplas ihop utan måste bli presenterade var för sig: Hinduismens gudssyn är ett slag blandras som kan beskrivas

More about Buddhism And Hinduism Essay

Open Document