Boala Varicoasa, About Deseas and Treatment , Surgery Essay

2124 Words9 Pages
Titlul programului : ADOLESCENTUL ȘI RESPONSABILITATEA SEXUALĂ 1 Solicitant |Numele organizaţiei: | | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş | | |Data înfiinţării: 1963 | | |Adresă: | |Jud.Mureş , Tg.Mureş, str.Victor Babeş Nr. 11, Romania | |Tipul organizaţiei |Nr.membrilor |Nivelul organizaţiei: | | | | | |Serviciu public deconcentrat |- 41 angajaţi |Judeţean | |Telefon: 0265-213773 |Fax: 0265-218473 |E-mail.office@edums.ro | |Numele conducătorului organizaţiei : Dumitru Matei | |Numele coordonatorului |Adresă: Tg.Mureș |Telefon: 0365-213773 | |Munteanu Adina |Str.Victor Babeș nr.11 | | Data: 26.04.2013

    More about Boala Varicoasa, About Deseas and Treatment , Surgery Essay

      Open Document