Blabla Essay

500 Words2 Pages
i hans hjärta, när han ser det oändliga lidandet. I mänskliga ögon förtjänar inte alla syndare sina straff, ty med tanke på vissa omständigheter var det som de straffas för, inte deras fel; men det finns ingen befrielse. Till och med det minsta brottet straffas hårt efter döden, predikade kristendomen, och Dante varnar med skrämmande beskrivningar för den gränslösa smärtan för alla synder. Kretsarna kan delas i tre klasser. Den första är obeständighetens klass, som omfattar den andra, tredje, fjärde och femte cirkeln; den andra är våldets med den sjunde cirkeln och den tredje är bedrägeriets och förräderiets klass, som inkluderar de sista två cirklarna. I den första kretsen hamnar de okristna, det vill säga de, som inte är följare till den enda äkta religionen, den kristna tron, och alla som var födda före Jesus. De måste leva ett liv, som liknar det jordliga livet, för evigt. I den andra kretsen straffas de, som var omättliga i kärleken och i dess sensualitet och de blåser omkring av en häftig storm. Här träffar vi Paolo och Francesca, vilka förälskade sig i varandra, trots att Francescas make var Paolos bror. Maken dödade dem när han fick veta om deras förhållande. I den tredje kretsen står de som inte kände till gränser i festandet, ätandet och drickandet, i stinkande gyttja. De piskas av iskallt och smutsigt regn, hagel blandat med snö och slits sönder av Cerberus, som är ett hundliknande odjur med tre huvuden. Den fjärde kretsen är en röra av giriga och lösaktiga människor. Dess ansikten blev förfulade av sina odugliga liv. De tvingas rulla tyngder medan de stöter mot varandra hela tiden och skriker ”Skäms, slösarusling!” respektive ”Vet hut, du snåljåp utan gräns och ände!” Den femte kretsen är ett träsk, som Dante och Vergilius åker båt över. De högmodiga, grova och arga rasar där och slåss i smutsen som grisar. Kretsarna från och med den sjätte

More about Blabla Essay

Open Document