Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Benson Essay

Open Document

Below is an essay on "Benson" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Müşteriyi Yönetmek, Sadece Satış gücünü Değil
Şirketlerin temel amaçları karlarını maksimize etmek, bunu yaparken de maliyetlerini en düşük seviyede tutabilmektir. Satış politikalarına ve müşteri ilişkilerine bu amaç doğrultusunda yön vermeye çalışırlar. Bu temel amaçtan yola çıkarak yeni satış stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerden maksimum etki beklenmesi kaçınılmazdır.
Şirketin benimsediği satış yaklaşımı ve oluşturmuş olduğu satış stratejisinin istenilen sonuçları vermesi müşteri yönelimli bir satış programının doğru bir şekilde uygulanmasından geçmektedir.
Müşteri yönelimli satış programında ise öncelikli olarak pazarlama karması stratejisinin doğru ve etkin bir şekilde oluşturulmalıdır. Müşteri, pazarlama karması elemanlarının orta noktasıdır ve ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım elemanlarının etkisi altındadır.
Pazarlama ve satış stratejisinde tutundurma en önemli elemanlardan biridir. Doğru satış stratejisinin benimsenmesi, doğru tutundurma yönteminin uygulanması şirketi üst seviyeye taşımada oldukça etkilidir. Şirket, bulunduğu sektör, sattığı ürünlerin yapısı, müşteri portföyü ve rakiplerinin durumuna göre satış stratejisini oluşturmalıdır. Kişisel satış, telefonla satış, medya reklamları ve doğrudan posta reklamcılığını maliyetleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeli ve satış politikasına en uygun olanlar ile tutundurma stratejisini oluşturmalıdır.
Müşteri yönelimli satış programında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta satış ekibinin tasarımlanıp organize edilmesidir. Satış gücünün doğru bölgeler ile var olan müşteriler veya yeni müşterilere dağıtılması işlemi doğru olarak gerçekleştirilirse satış elemanlarını motive etmek, yeni satış gücünün alınıp, seçilip, eğitilmesi maliyetleri en aza indirilebilir.
Müşterilerle olan ilişkilerin devamlılığının sağlanması, özellikle şirket birleşmelerinde, satın alımlarda önem kazanmaktadır.
Şirketlerin satış yaptıkları müşterilerinin tüketici veya endüstriyel...

Show More


Citations

MLA Citation

"Benson". Anti Essays. 26 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Benson-224570.html>

APA Citation

Benson. Anti Essays. Retrieved April 26, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Benson-224570.html