Bekæmpelse Af Racisme Essay

978 Words4 Pages
Bekæmpelse af racisme Hvad betagnes racisme som? Hvorfor kan vi ikke bare fjerne det rundt om i landende, og hvordan skal det så gøres? Jeg husker dagen som det var i går. Det var en nær veninde, som ringede og sagde hun havde fået afslået på et job hun havde søgt i en butik. Hun er en mørk helt normal pige, og kun hendes farve og accent er forskel fra dem og hende i butikken. Virksomheden sagde at de ikke ansatte indvandre, da det kunne sænke kundeantallet. Hvad er det for noget at sige? Jeg synes det var dybt latterligt grundlag på at hun ikke kunne blive ansat. Det så jeg som racistisk, og noget der slet ikke burde være her i Danmark og resten af verden. Vi burde i stedet bare nyde af de styrker vi har, og se bort fra race osv. Racisme er en ideologi, der handler om ideen, om at en egens race er bedre end alle andre racer. Selvom vi her i Danmark har en lov om, at det er ulovligt at udtale sig racistisk, ses det desværre mange steder. Før i tiden var racisme en stor del i livet. Fx i sydstaterne skilte man de hvide og de sorte helt indtil 1960'erne. Og først derefter fik de sorte fri adgang til at stemme ved valg. Racisme i mit hoved set som negativt, negative tanker som ikke burde være der. Jeg har selv levet med indvandre lige fra folkeskolen, og ser dem ligeværdige som mig selv og min familie. Så hvorfor tænker folk sådan, hvorfor har de disse negative tanker? Selv da man var helt lille lå de racistiske tanker i ens underbevidsthed. Hvordan jeg og andre fra min omgangskreds i de mindre klasser i folkeskolen undgik de udenlandske store drenge. De så skræmmende, anderledes og ukendte ud. Selvom man ikke kendte dem, så var hadet allerede stemplet på dem. Burde man ikke først kende personen inden man dømmer? De kunne jo rent faktisk godt være søde og rare personer. Men sådan så man dem bare ikke for, i stedet så man på deres udseende og deres accent. Men hvad

    More about Bekæmpelse Af Racisme Essay

      Open Document