Bayaning Third World

3140 Words13 Pages
October 19, 2011 Bayaning Third World: A Reaction Paper “Ang pelikulang ito ay tungkol sa paggawa ng pelikula tungkol kay Jose Rizal. Nothing is taken for granted pati ang pagkabayani mismo ng National Hero. Kung kasalanan ang pagduduhan ang pagkabayani ni Rizal, mukhang magkakasala kami sa pelikulang ito.” Ang mga nabanggit ay ang mga unang sinabi sa pelikulang “Bayaning Third World”. Ako ay natuwa nang marinig ko ito dahil mukhang kapanapanabik ang magiging takbo ng istorya. Ako rin ay napaisip kung bakit “Bayaning Third World” ang pamagat ng pelikulang ito.. sa aking pananaw, malamang dahil siguro sa kabilang ang Pilipinas sa Third World countries. Sa panimula ng pelikula, ang nakikita kong layunin nito ay upang tuligsain ang mga pangyayari sa buhay ni Rizal lalo na ang patungkol sa kanyang pagkabayani. Aaminin ko, habang pinapanood ko ito ay medyo “boring,” dahil na rin siguro sa hindi ko masyadong masundan at maintindihan ang mga pangyayari sa eksena. Sa totoo lang dalawang beses ko itong pinanood dahil na nga sa medyo akong naguluhan. Ang “award winning homegrown movie” na ito ay tunay na maganda. Ang istorya ay napakakontrobersyal. Pinaalala ng pelikulang ito sa akin ang isa pang kontrobersyal na pelikula – ang Da Vinci Code na kung saan hinihimok ang matibay na paniniwala sa ating pambansang bayani. Tulad na lamang kung papaano sinubok ni Dan Brown ang “Catholic faith” sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang katotohanan tungkol sa tunay na buhay ni Hesus. Kahit na magkaiba ang pamamaraan kung papaano ito ipinahayag sa mga manonood, ang Bayaning Third World ay may dokyumentaryo na siyang nagpamukhang kapanipaniwala. Ang pagiging simple din ng pelikula ay nakadagdag sa kagandahan nito sapagkat diretsahan at malinaw nitong inihayag ang mga mensahe sa mga manonood na may konting halong kwela. Ang kuwento ay nagsimula sa tanong na “Sino o Ano si Rizal?”

More about Bayaning Third World

Open Document