Batas Ng Mesopotamia

627 Words3 Pages
Proyekto sa Araling Panlipunan Ipinasa ni: Rishane Joy Pakingan 9-Matthew Batas ng Mesopotamia Stong Points Ang mga batas ay ginawa upang ang mga tao ay madisiplina ang mga tao at upang ang mga pamamalakad ng isang lugar ay mapaayos at maganda. Ang batas sa Mesopotamia ay marami ang kamatayan ang kabayaran sa iyong nagawang kasalanan. Sa larangan ng mga batas o kodigo sa Mesopotamia ang Kodigo ni Hammurabi ang kanilang sinusunod. Isa itonbg kalipunan ng mga batas na ang layunin ay pag-isahin ang lahat ng mga batas mula sa iba’t ibang bahagi ng imperyo. Binubuo ito ng 282 na batas na sumasaklaw sa lahat ng bahagi ng lipunan. Itong Kodigo na ito ay sumusunod sa Ang Kodigo ni Hammurabi ay bagama’t marahas sa aking palagay ay nararapat. Sapagkat ito ay malaking tulong upang ang sinumang nagbabalak na gumawa ng masama o ng kasalanan ay matatakot na gumawa dahil sa mabibigat n parusa na ipapataw sa kanila. Pinatunayan ng naturang kodigo na ang pamahalaan ay may tungkulin sa mga nagaganap noon sa lipunan nito. Isa na rito ang kodigo ni Hammurabi na nagsasabing na kamatayan ang parusa sa mamamayang magnanakaw ng bagay na pag-aari ng ntemplo at ng hari. Gayundin ang kaparusahan sa sinumang makakatanggap ng ninakaw na bagay., Sa aking palagay ito ay madaming magandang dulot dahil maraming tao ang susunod sa batas dahil sa takot na maparusahan. Kokonti na ang karahasan at mga masasamang bagay na maaring mangyari at magiging tahimik at maganda ang pamumuhay ng bawat isa sa loob ng bansa o bayan ng Mesopotami dahil sa mga batas na ito. Marahas ang mga ito ngunit ito ay malaking tulong sa lipunan nila. Maraming bagay ang magiging maayos at nasa lugar. Sa aking pananaw gina ito ni hammurabi upang ang mga tao ay hindi gumawa ng masasamang bagay at upang ang kanyang bansa ay mamuhay ng tahimik at payapa. Weak Points Ang batas ni Hammurabi ay

More about Batas Ng Mesopotamia

Open Document