Bank Essay

490 Words2 Pages
יפן * הכלכלה השלישית בגודלה בעולם (אחרי ארה"ב וסין). * בדצמבר 2012 נבחרה המפלגה הליברל דמוקרטית (LDP) בראשות ראש הממשלה לשעבר אבה שינזו (Shinzo Abe). אבה היה ראש ממשלה לא מוצלח בסבב הקודם והחזיק רק שנה, אך כעת קיבל רוב מוחץ מהקולות. 1. כלכלה: יפן היא מדינה אשר ששליש מהיצור שלה מכוון לייצוא (לבדוק), האי היפני הוא יצרן הרכב השלישי בגודלו בעולם (אחרי סין וארה"ב) ולמרות איבוד הגמוניה של מותגי האלקטרוניקה. האי היפני עדיין יצרן מוצרי האלקטרוניקה הגדולה בעולם. בהתאם לכך, ין (JPY) חזק מול הדולר מקשה על המדינה להתאושש. הממשל ביצע מספר הרחבות כמותיות כדי להקל על הכלכלה. (למצוא כמה ומתי). התוכנית של אבה אינה מפורטת עד כו אך בכוונתו להעלות את ההוצאות הציבוריות במטרה להיחלץ מהמיתון. יש יעד אינפלציה של 2% (לפני כן היה יעד של 1%). ב – 22.1.2013 הודיע הבנק המרכזי ביפן שהוא ירכוש נכסים ללא הגבלת זמן. כלומר, יעבור למדינות דומה לזו של ה .FED במטרה לעודד את המשק ביפן. הבנק ירכוש כ- 13 טריליון ין (145 מיליארד דולר) בנכסים בכל חודש החל בינואר 2014. זוהי ההתחייבות החזקה ביותר שביצע הבנק בשני העשורים האחרונים. 2. הזדקנות האוכלוסייה: 3. מערכת החינוך: נחשבת לאחת ממערכות החינוך הנוקשות בעולם, "אין לא יכול, יש לא רוצה", מכל ילד במערכת החינוך יש צפייה גובהה מאוד ללא קשר ביכולות האישיות שלו. המערכת מאמינה שאם תשקיע מספיק בלימודים אתה תצליח וזה יכול להגיע לרמה שהילדים בתיכון ישנים שלוש שעות בלילה כדי ללמוד. מצד אחד מערכת חינוך זו מובילה את היפנים להישגים ומלמדת אותם להיות שקדנים אך מצד שני, יש הטוענים ש"עודף הלימודים" גורם למספר תופעות שליליות שמתפתחות אצל הילדים היפנים, כגון התבודדות למספר חודשים והתעללויות בחברים לכיתה. 4. אנרגיה גרעינית: מספקת כשליש מצריכת האנרגיה של יפן. המפלגה החדשה LDP מצהירה שאין בכוונתה לסגור תחנות כוח גרעיניות (בניגוד למפלגה הקודמת). 5. הברית עם ארה"ב: עם כניעת יפן אחרי נפילת פצצות האטום במלחמת העולם הראשונה, חתמה יפן על הסכם כניעה עם ארה"ב ויוצא ממנו שארה"ב שלטה מבחינה צבאית ביפן. השליטה של ארה"ב ביפן היא אחד הגורמים

More about Bank Essay

Open Document