Bakit Mahirap Ang Subject Na Filipino Sa Eskwelaha Essay

777 Words4 Pages
Bulacan State University “Bakit Mahirap na Subject ang Filipino sa Eskwelahan?” Isang Pamanahong Papel na iniharap kay Ma’am Tayer Bilang Bahaging Katuparan sa asignaturang Filipino College of Industrial Technology Ipinasa nila: Ralph Santos/Food Tech Gomer Mejos/Mechatronics Jericho Plagata/Mechatronics 3-C BAKIT MAHIRAP NA SUBJECT ANG FILIPINO SA ESKWELAHAN? Paano yung mga paborito kong cartoons noong bata ako tulad ng Voltes 5, Conan, Astroboy,Popeye panay ingles kaya mas nag-aral ako ng ingles para maintindihan ko mga palabas sa tv. Pinasok ako sa private school na kung saan ingles prayoridad sapagkat ito ang internantional language ngunit para sa akin ay wika ng mga sosi kung kaya aking sadyang inaral. Wala na rin akong hilig sa mga makalumang pilikula ni Lino Brocka sapagkat mas nahilig ako manuod ng mga pilikulang may may nga engrandeng special effects ng mga banyagang direktor na sina Steven Spielberg at George Lucas. Wala na rin masyadong tumatak saking mga kantang Tagalog sapagkat mas sumisikat ang mga kanta ng Backstreet boys at Mariah Carey sa radyo. Maging pampalipas oras na crossword puzzles at scrabble, ingles ang natatampok na lenguwahe. Mga bagay na sinisisi ko kung bakit mahina ako sa Filipino na ating pambansang wika. Sa lahat ng taon na nagaral ako, laging mas mataas ang marka ko sa English kay sa Filipino. Mas hilig ko kasi ang English at kinatatamaran ko ang Filipino sapagkat may pakiramdam na akong sawa na ako dito at alam ko na lahat ng ituturo ng aking guro. Pagdating ng eksamin panay lagpak ang iskor ko dahil hindi pala kasing simple ng grammar ng English ang sa Filipino. Napaka-lalalim pa ng mga bokabularyong tagalog na nasa eksam na sa matatanda ko lang naririnig. At sa lahat ng subject sa eskwelahan, ilan lang ba dito ang nasa wikang Filipino kumpara sa mga tinuturo sa Ingles. Mas mahusay pa tayo tuloy sa

    More about Bakit Mahirap Ang Subject Na Filipino Sa Eskwelaha Essay

      Open Document