Bagong Mukha Ng Pangungutiya: Glee Stereotypes Essay

3663 WordsJan 19, 201215 Pages
Ang Panibagong Mukha ng Pangungutiya: Ang Gamit ng mga Estereotipong Tauhan sa Seryeng Glee High school -- sari-saring emosyon marahil ang nararamdaman ng marami sa atin kapag naririnig ang salitang ito. May halong galit at pait, pero mayroon rin namang saya at pangungulila na sana maibalik ang mga araw na ito. Sabi nila, “high school never ends,” marahil dahil sa dami ng bagong karanasang siniksik sa loob ng apat na maiikling taon, at hindi matatapos kailanman ang pagbabalik-tanaw mo sa panahong ito. Ang idea rin marahil ng hayskul ang nag-udyok sa maraming manonood ngayon ng GLEE na subaybayan ang serye. Bago ito maging kilala na musical comedy-drama, nakasentro ang maraming usapin kung saan ibinase ang banghay ng palabas: sa buhay hayskul. Malikhain ang pagsulat sa mga tauhan ng GLEE. Gumamit ito ng mga estereotipo bilang hulmahan ng mga tauhan, upang mas maging malapit sa mga manonood. Nariyan ang mga estereotipong dumb jock at dumb blondes, nerds at gamers, diva-wannabes, at marami pang iba. Ngunit ang interesante marahil sa pagsusulat ng mga tauhang ito ay ang pagtaliwas ng mga tauhan nito sa normalidad at kaayusan ng nakatakdang katauhan para sa kanila. Sa halip na makulong ang mga tauhan sa kinakatawan nilang estereotipo, binabago nila ang kahulugan nito at isinisiwalat ang humanidad ng tao. Sa madaling sabi, bagaman estereotipo ang mga tauhan ng seryeng Glee, nagpapakita ito ng bagong mukha sa kanilang humanidad, kasabay ng pagbibigay sa mga manonood ng nito ng satirikong anggulo ng mga isyung pinapatamaan. Ang Kahalagahan ng Estereotipo Bilang Hulmahan Pamilyar nang maituturing ang mga tauhan na ginagamit sa GLEE dahil sa mga pangkaraniwang estereotipo ng hayskul na ipinapalabas dito. Upang mapadali ang pagtukoy sa mga tauhan sa papel pananaliksik na ito, hahatiin sa limang grupo ang mga tauhan ayon sa mga estereotipong kinakatawan

More about Bagong Mukha Ng Pangungutiya: Glee Stereotypes Essay

Open Document