Ati Crossfire Essay

2270 Words10 Pages
CROSSFIRE TEHNOLOGIJA Sadržaj 1.1. Cilj, ideja, središnja misao… 3 1.2. Opći uvjeti – trajanje, ciljana skupina, scenografija, sredstva…. 3 1.3. Dominantna strategija 3 1.1. Uvod 4 1.2. Glavni dio izlaganja 4 1.3. Zaključak 8 Argumentacija 9 Literatura 10 Priprema prezentacije 1.1. Cilj, ideja, središnja misao… Ideja prezentacije jest upoznati ljude sa MULTI-GPU (CROSSFIRE) tehnologijom, glavnim karakteristikama, te prednostima koje ta tehnologija donosi. Glavni cilj prezentacije jest da kod publike stvorimo želju da i sami kupe i koriste CROSSFIRE tehnologiju. Središnja misao prezentacije bi glasila : "CROSSFIRE tehnologija, vrhunske 3D performanse po pristupačnoj cijeni". 1.2. Opći uvjeti – trajanje, ciljana skupina, scenografija, sredstva…. Predviđeno trajanje prezentacije jest tri minute. Ciljana skupina su korisnici osobnih računala koji igraju računale igre. Scenografiju čini dvorana Nikola Tesla. Pomoćna sredstva su osobno računalo i projektor. 1.3. Dominantna strategija Dominantna strategija prezentacije bi se temeljila na činjenici, da svaki korisnik osobnog računala koji je ujedno i igrač računalnih igara, se sigurno susreo sa činjenicom, da se neka računalna igra ne izvodi dovoljno adekvatno, poradi činjenice, da mu je grafička komponenta računala, "kočnica" izvođenja računalne igre na kvalitetan način. Informiranjem publike o visokim 3D performansama koje CROSSFIRE tehnologija donosi, a po pristupačnoj cijeni, sigurno bi dio publike ponukali barem na razmišljanje o korištenju dotične tehnologije. Retorička matrica prezentacije 1.1. Uvod Uvod u prezentaciju započinjem pozdravljanjem publike, te predstavljam samoga sebe. U sljedećem koraku, bih pitao publiku koliko puta im se dogodila situacija da im se neka pokrenuta računalna igra, ne izvodi na dovoljno prihvatljiv način, osobito zbog

More about Ati Crossfire Essay

Open Document