Atentia Essay

3195 WordsApr 10, 201313 Pages
ATENTIA – procesul fundamendal al vietii - Cuprins 1. Definiţia si caracteristicile atenţiei 2. Atenţia şi mecanismul ei neurofiziologic 3. Formele atenţiei 4. Distragerea atenţiei 5. Fluctuaţiile atenţiei şi starea de vigilenţă 6. Stările morbide ale atenţiei 7. Atenţia- proces fundamental într-o învăţare elementară Definitie: Atenţia este un act de selectare psihică activă prin care se realizează semnificaţia, importanţa şi ierarhizarea unor evenimente, obiecte şi fenomene care ne influenţează existenţa (acordăm atenţie lucrurilor care ne interesează şi o menţinem prin scopul urmărit). 1. Definiţia şi caracteristicile atenţiei Este foarte greu de dat o definiţie exactă a ceea ce numim noi atenţie. În literatura de specialitate găsim numeroase definiţii ale atenţiei din care reiese că a fi atent înseamnă într-un fel a te închide faţă de lumea exterioară, spre a te focaliza asupra a ceea ce te interesează. Definitie: Este procesul psihic de orientare selectivă, de concentrare a energiei psihonervoase asupra unor obiecte, însuşiri sau procese, menite să conducă la sporirea eficienţei activităţii psihice, cu deosebire a proceselor cognitive. Unii autori însă pun sub semnul întrebării aceste definiţii ale atenţiei sub aspectul ei selectiv, ca focalizare asupra unei activităţi particulare în detrimentul celorlalte, considerând că atenţia este un concept multidimensional. Cea mai importantă caracteristică a atenţiei este, în mod incontestabil în opinia tuturor specialiştilor selectivitatea. Dacă un fapt, o idee, un stimul verbal prezintă interes pentru o persoană, generează trăiri afective, aceste stări motivaţional-afective vor orienta şi susţine atenţia cu uşurinţă şi

More about Atentia Essay

Open Document