At åRsprøVe Essay

276 Words2 Pages
AT-forløb/ mdr/år | 1.3 | Navn | Mads Møller Jensen | Klassetrin | 1.u | Fag og niveau | MatB – KemiC - DanskA | Emne /overskrift | Klimaforandringer | Fagenes metoder | I dette AT forløb er der et primært samspil mellem menneskenes udledning af drivhusgasserne og hvilken effekt på klimaet det har, repræsenteret af fagene dansk, matematik og naturvidenskab. Da det overordnet emne er "Klimaforandring” er disse fakulteter efter vores mening en god kombination og god til at supplere hinanden. Faget matematik giver et bud på hvordan man ser verdensbilledet gennem naturvidenskabelige briller og faget dansk giver en funktion, som i denne sammenhæng er for og imod, altså hvilke påstande der er i forhold til menneskers indflydelse på global opvarmning. Vi har analyseret deres belæg og rygdækning, for at kunne vurdere hvor troværdig påstanden er.I matematik har vi arbejdet med at analysere 2 grafer. Vi har fundet frem til tendenserne i disse, og derefter sammenlignet dem. I naturvidenskab har vi kigget nærmere på klimaet i Vest-, og Nordeuropa, med fokus på hvad der ligger til grund for det tempererede klima der er. Vi har også set nærmere på hvordan drivhusgasser påvirker temperaturen, ved at opvarme atmosfæren i form af reflektering af lys. I dansk har vi set på for og imod, altså hvilke påstande der er i forhold til menneskers indflydelse på global opvarmning. Vi har brugt Toulmins argumentationsanalyse, hvor vi har kigget på påstande, belæg, hjemmel og også rygdækning. | Hvad handlede dette AT-forløb om? / eget projekt | Det handlede om diskussionen, omkring den globale opvarmning er menneskeskabt eller ikke | Hvad har jeg lært i dette AT-forløb? / kompetencer | Jeg har lært at bruge Toulmins-argumentationsmodel, og lært om det ”kaotiske klima”

More about At åRsprøVe Essay

Open Document