Asdasdas Essay

308 WordsOct 9, 20112 Pages
Isa itong paglalakbay sa nakaraan. Ang Watawat (Flag) ay pagsasapelikula ng isang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahong nililikha ang sagisag ng kalayaan para sa deklarasyon ng Unang Republika ng bansa. Mabubuo ang simbolong ito sa pagsisikap ni Doña Marcela Agoncillo (Chin Chin Gutierrez) base sa kahilingan ni Heneral Emilio Aguinaldo (Carlos Morales) na makalikha ng watawat. Ginawa nila ito habang nakatira sila noon sa Hongkong dulot ng pananakop ng bansang Espanya. May limang araw ding hinahabi ni Ginang Marcela ang watawat, katuwang ng kanyang anak na si Enchang (Kisza Divinagracia) at Delfina Natividad (Mercedes Cabral). Dito mabubuo ang isang obrang kumakatawan sa hugis, kulay, at wangis ng kagitingan at katotohanan sa likod ng mga pagpupunyaging makamtan ang minimithing kalayaan. Maraming kulay ang pinagmulan ng watawat. Pula, asul, itim puti at dilaw. Maigting ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino noon laban sa mapanupil na mga dayuhan. Naging pinuno ng pag-aalsa sina Dagohoy at Diego Silang hanggang sa binuo ni Andres Bonifacio (James Blanco) ang Katipunan. Nagdulot rin sa pagsang-ayon ni Aguinaldo sa Pakto ng Biak-na-Bato ang rebolusyong ito. Sa walong sinag ng araw ay sa walong lalawigan din naramdaman ang mga unang pag-aaklas. Sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 ay naging makasaysayan ang pagwawagayway ng opisyal na watawat ng Unang Republika. Naganap ito sa gitnang bintana ng tahanan ni Heneral Aguinaldo. Ito ang naging araw ng ganap na kasarinlan. Subalit sinundan ito ng marami pang rebolusyon laban sa mga Kastila, Amerikano at iba pang himagsikan mula nang pinapatay si Dr. Jose Rizal at ang Supremo. Maraming katotohanan ang isinisiwalat ng kasaysayan at tumutulay ito sa kasalukuyan. Piping-saksi ang kapirasong tela sa mga tunay na pangyayari noon man at ngayon. Ang kislap ng watawat ay patuloy na magniningning

More about Asdasdas Essay

Open Document