Aristoteles vs Hobbes Essay

2368 Words10 Pages
Indledning Indenfor samfundsvidenskaben er der en konstant diskussion omkring sammenhængen mellem samfund og stat. Diskussionerne tager som oftest udgangspunkt i, at der er flere forskellige måder at opfatte det omkringliggende samfund på. Man kan ikke benægte at individet lever i et konstrueret samfund, men der findes flere forskellige opfattelser af hvorfor det forholder sig således. Formålet med denne opgave er derfor at gå længere ind i baggrunden for hvorfor der indgås samfund og stater. Aristoteles og Hobbes er to meget indflydelsesrige politiske teoretikere, som begge har gjort sig tanker om statsbegrebet. I denne opgave vil disse to teoretikere vil blive behandlet. De har skrevet deres teorier i to forskellige tidsperioder, er de også skilt ad ved at have to meget forskellige opfattelser af samfundet. Som denne opgave vil påvise, er det på nogle meget fundamentale punkter de to tænkere adskiller sig. Aristoteles beskriver mennesket som socialt af natur, og derfor som et politisk dyr som stiler imod og ønsker et politisk fællesskab. Hobbes beskriver mennesket som egoistisk af natur, og vil derfor altid følge individuelle mål, nemlig individets egne præferencer. De har dog begge to et fælles udgangspunkt – mennesket indgår i et fællesskab på en egennyttig baggrund. Man kan så spørge sig selv om hvem der har ret? Er Aristoteles en idealist og Hobbes en realist? Dette vil denne opgave dog ikke gå længere ind i, selvom det er en spændende problemstilling. Denne opgave vil derimod sammenligne Aristoteles’ polis koncept med Hobbes’ statskoncept. Først med udgangspunkt i de respektive menneskesyn, og derefter med udgangspunkt i disse menneskesyns forklaringer på samfundsdannelsen. Endeligt vil det munde ud i en diskussion omkring mennesket som samfundsvæsen. Aristoteles Hele Aristoles’ politiske overbevisning er funderet på hans etiske, antropologiske og

More about Aristoteles vs Hobbes Essay

Open Document