Aml Case Study (Polish)

481 WordsMar 17, 20152 Pages
1)_______________________________________________________________________________ AML – koszty w I roku funkcjonowania przy zakupie 10 używanych 20-stopowych kontenerów. Dane: 100 000 rupii = 2222 dolarów 10 kontenerów * 700 000 rupii = 7 000 000 rupii ( 155 540 dolarów) – koszt zakupu kontenerów 100 000 * 10 = 1 000 000 rupii ( 22 220 dolarów) – koszt serwisowania kontenerów 19 998 – koszt zakupu zasilania do chłodziarek 6 666 – koszt zużycia energii Razem koszt zakupu i serwisu = 204 424 dolarów 1700 * 10 * 12 miesięcy = 204 000 dolarów – transport drogą morską (koszt) 300 * 10 * 12 miesięcy = 36 000 dolarów – transport drogą lądową (koszt) (1700/2) * 9 * 12 = 91 800 dolarów – koszt transportu morskiego powrotnego (bo 10% udaje się bez kosztu) (300/2) * 9 * 12 = 16 200 dolarów – koszt transportu lądowego powrotnego (bo 10% udaje się bez kosztu) Łączny koszt roczny – 204 424 + 204 000 + 36 000 + 91 800 + 16 200 = 552 424 dolarów Przychód miesięczny: 0,20 dolarów za 1kg grzybów 150 000 kg miesięcznie = 150 000 * 0,2 = 30 000 dolarów – przychód miesięczny 30 000 * 12 miesięcy = 360 000 dolarów Po roku – 552 424 – 360 000 = 192 424 (po roku wciąż na minusie) Dalszy koszt za każdy miesiąc: 1700 * 10 = 17 000 – koszt za każdy miesiąc przewozu drogą morską 300 * 10 = 3 000 – koszt za każdy miesiąc przewozu drogą lądową (1700/2) * 9 = 7 650 – koszt powrotu drogą morską, miesięczny (300/2) * 9 = 1 350 koszt powrotu drogą lądową, miesięczny Łączny koszt miesięczny po roku – 17 000 + 3 000 + 7 650 + 1 350 = 29 000 dolarów * 12 = 348 000 + serwis roczny – 22 220 dolarów rocznie = 370 220 – koszt po roku Łączny zysk miesięczny po roku – 30 000 dolarów * 12 = 360 000 dolarów – zysk roczny Koszty przewyższają przychody, firmie nigdy nie zwróciłaby się inwestycja, jest to nieopłacalny interes.

More about Aml Case Study (Polish)

Open Document