Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Aml Case Study (Polish)

Open Document

Below is a free excerpt of "Aml Case Study (Polish)" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

1)_______________________________________________________________________________
AML – koszty w I roku funkcjonowania przy zakupie 10 używanych 20-stopowych kontenerów.
Dane:
100 000 rupii = 2222 dolarów
10 kontenerów * 700 000 rupii = 7 000 000 rupii ( 155 540 dolarów) – koszt zakupu kontenerów
100 000 * 10 = 1 000 000 rupii ( 22 220 dolarów) – koszt serwisowania kontenerów
19 998 – koszt zakupu zasilania do chłodziarek
6 666 – koszt zużycia energii
Razem koszt zakupu i serwisu = 204 424 dolarów
1700 * 10 * 12 miesięcy = 204 000 dolarów – transport drogą morską (koszt)
300 * 10 * 12 miesięcy = 36 000 dolarów – transport drogą lądową (koszt)
(1700/2) * 9 * 12 = 91 800 dolarów – koszt transportu morskiego powrotnego (bo 10% udaje się bez kosztu)
(300/2) * 9 * 12 = 16 200 dolarów – koszt transportu lądowego powrotnego (bo 10% udaje się bez kosztu)
Łączny koszt roczny – 204 424 + 204 000 + 36 000 + 91 800 + 16 200 = 552 424 dolarów
Przychód miesięczny:
0,20 dolarów za 1kg grzybów
150 000 kg miesięcznie = 150 000 * 0,2 = 30 000 dolarów – przychód miesięczny
30 000 * 12 miesięcy = 360 000 dolarów
Po roku – 552 424 – 360 000 = 192 424 (po roku wciąż na minusie)
Dalszy koszt za każdy miesiąc:
1700 * 10 = 17 000 – koszt za każdy miesiąc przewozu drogą morską
300 * 10 = 3 000 – koszt za każdy miesiąc przewozu drogą lądową
(1700/2) * 9 = 7 650 – koszt powrotu drogą morską, miesięczny
(300/2) * 9 = 1 350 koszt powrotu drogą lądową, miesięczny
Łączny koszt miesięczny po roku – 17 000 + 3 000 + 7 650 + 1 350 = 29 000 dolarów * 12 = 348 000
+ serwis roczny – 22 220 dolarów rocznie = 370 220 – koszt po roku
Łączny zysk miesięczny po roku – 30 000 dolarów * 12 = 360 000 dolarów – zysk roczny
Koszty przewyższają przychody, firmie nigdy nie zwróciłaby się inwestycja, jest to nieopłacalny interes.
2)_______________________________________________________________________________
Koszt zakupu kontenerów – 1 500 000 rupii * 5 kontenerów = 166 650 dolarów...

Show More


Citations

MLA Citation

"Aml Case Study (Polish)". Anti Essays. 24 Mar. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Aml-Case-Study-Polish-716896.html>

APA Citation

Aml Case Study (Polish). Anti Essays. Retrieved March 24, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Aml-Case-Study-Polish-716896.html