Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Albania Notes Essay

  • Submitted by: azolqa
  • on March 21, 2015
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,590 words

Open Document

Below is an essay on "Albania Notes" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ALBANIA
Na lata 1943-1944 przypada czas okupacji hitlerowskiej w Albanii. Działała wtedy silna partyzantka zdominowana przez komunistów. We wrześniu 1942 roku powołano Front Wyzwolenia Narodowego skupiający siły antyfaszystowskie w celu walki o wolną i demokratyczna Albanię. Skrzydłem militarnym FWN stała się UNC-   Armia Wyzwolenia Narodowego. Była to najsilniejsza siła polityczna i wojskowa kraju. Dowódcą armii został przedwojenny oficer Spiro Moisiu , a przywódcą ruchu oporu Enver Hodża. Armia Wyzwolenia Narodowego dysponowała własnymi batalionami i brygadami, otrzymywała wsparcie od brytyjskiego wywiadu. Z powodu dominacji komunistów   doszło w nim do rozłamów. W listopadzie 1942 roku powstał konkurencyjny Front Narodowy – Balli Kombëtar skupiający zwolenników demokratycznych i niesocjalistycznych przeobrażeń Albanii, zaś rok później powstała organizacja Lëgalitëti, grupująca zwolenników monarchii.
22 października 1944 - powołano Tymczasowy Rząd Wyzwolenia Narodowego w Beracie.
Doszło do wybuchu wojny domowej w której walczyli komuniści przeciw Balli Kombetar i Legaliteti. Wzniecono powstania w Koplik (23 stycznia 1945) i w Szkodrze – tzw. powstanie postrybskie (9 września 1946 ).
2 grudnia 1945 roku zorganizowano wybory parlamentarne. Blok rządowy uzyskał 94%. To pozwoliło na proklamowanie Republiki Albanii 11 stycznia 1946 po detronizacji Zoga I. Na czele państwa staje Enver Hodża.
Frakcje w Albańskiej Partii Komunistycznej:
  * Enver Hodża
  * Koczi Dzodze
  * Sejfulla Maleshova
Policja Sigurimi kierowana przez Koci Dzodze zajmowała się zwalczaniem przeciwników komunizmu oraz kościoła katolickiego. W latach 1945-1948 Albania utrzymywała kontakty z Jugosławią. Tito reprezentował Albanię na forum międzynarodowym, zawarł z nią wiele układów o zniesieniu granic celnych oraz ujednoliceniu cen i walut. Ponadto Jugosławia wspomagała Albanię kredytami. Koci Dzodze umacniał swoją pozycję w partii. Był on zwolennikiem federacji. Sytuacja się zmieniła w...

Show More


Citations

MLA Citation

"Albania Notes". Anti Essays. 18 Mar. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Albania-Notes-718252.html>

APA Citation

Albania Notes. Anti Essays. Retrieved March 18, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Albania-Notes-718252.html