Alamat Ng Puno Essay

264 WordsJul 14, 20152 Pages
ALAMAT NG PUNO Noong unang panahon may isang mahirap at mabait na tao. Ang pangalan niya ay si Pedro. Maagang gumigising si Pedro araw-araw para mangaso at naglilinis ng mga taniman ng ibang tao ang kanyang ikinabubuhay. Nakatira lamang si Pedro sa isang maliit na kubo gawa ng damo. Isang araw habang si Pedro ay nag igib ng tubig may nakita siyang isang tanim. Iningatan niya ito at inaalagaan araw araw at palagi niya itong dini diligan upang lumaki. Habang ito ay luamalaki, isang araw may dumating na bagyo. Tumama ang bagyo sa kanilamg lugar. Prinotektahan niya ito. Hanggang sa malapit na siyang matapon ng hangin hindi parin siya sumuko. Hindi pa rin natinag si Pedro sa bagyo hanggang sa ang bagyo na ang humupa. Bumangon si Pedro at tinignan niya ito at nakita niya na malapit na maputol ang ugat. Inaalagaan niya ito ulit hangang sa tumubo ang tanim at naging isang malaking puno. Dahil ditto, ang malaking puno ay nagbunga ng marami. Nagbigay kay Pedro nag makain araw-araw at ang iba ay ibininta niya. Ang mga sanga at dahun ay nagging kandungan ni Pedro tuwing tag init at tag ulan. Nakagawa pa ng bahay si Pedro dahil sa mga tablang naibigay ng puno. Naging mayaman si Pedro dahil sa punong ito. Ito ay ang Puno ng mangga. Ang napupulot na aral sa kwentong ito ay mahalaga ang mga puno sa ating buhay. Marami ang kapaki pakinabang na naidudulot ito sa ating kapaligiran at sa ating kabuhayan. At kung bakit mahalaga alagaan ang puno, babalik din ang kahalagahan sa

More about Alamat Ng Puno Essay

Open Document