Alamat Ng Pakwan Essay

594 WordsMar 23, 20153 Pages
Alamat ng Pakwan Sa kabukirian nga Ariya nakatira ang pinakamagandang diwata na si diwata Pakuna. Dito kanyang inaalagaan ang mga pananim, puno at mga hayop. Naiiba siya sa ibang diwata dahil nakaka-usap niya na nakaka-kuwentuhan ang sinumang tao, at sinisiguro rin ang kanilang seguridad maging ang kanilang pamumuhay. Bilang kapalit ang mga tao ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ni Pakuna sa paraan nga pagbibigay ng regalo ay sa pagsunod nga mg autos ni Pakuna na nakapapabuti sa kalikasan. Isang araw nagkaroon ng dayo ang bukid, dahil sa kabaitan ng mga tao ay nagsagawa sila ng pagtitipon at nagsalo-salo bilang pagsalubong sa pagdating ng mga dayo hanggang sa umabot ng gabi ang selebrasyon. Walang malay ang mga tao mula sa masasamang balak ng mga dayo. Pagka-umaga, iknuwento niya kay Maria ang kanyang matalik na kaibigan, kung ano ang bangungot na bumulabog sa kanya kagabi. “Maria, ang aking napaginipan kagabi ay hindi kaaya-aya” sabi ni Pakuna. “Ano ba iyon Pakuna?” patanong na sagot ni Maria.”Nagkaroon ng sakit ang iyong mga katribo dahil sa kawalan ng tubig, at ang dahilan ng pagkawala ng tubig ay ang mga dayo.” Nagulat si Maria sabay sabing “Abay hindi maaari yan, napakabait nila, nakkilala ko na nga sila kagabi.” “Wag tayong pakampante Maria, sapagkat hindi natin alam ang kanilang totoonglayunin” babala ni Pakuna. Kinausap nina Pakuna at Maria ang pinuno ng mga taga Ariya na si Karat. Kinikilabutan si Karat habang kinukumbinsi siya nina Maria at Pakuna, pagkat ayaw niyang maniwala agad naming umalis sina Pakuna sa bahay ni Karat. Biglang dumating ang pinuno ng mga dayo sa bahay ni Karat. Itinuon ng pinuno ng mga dayo ang kanyang itak kay karat sabay sabing “Nais naming na maging amin ang inyong katubigan, pagkat an gaming tribo ay uhaw na uhaw na.” “Lapastangan, isa pala kayong mananakop” pasigaw na sagot ni Karat. “Ahahaha, buti at alam mo, teka

More about Alamat Ng Pakwan Essay

Open Document