Alamat Essay

436 Words2 Pages
ANG ALAMAT NG ALLABON Libu-libong taon na ang nakalipas ang lugar na ito ay wala pang pangalan.Natagpuan ang lugar na ito noong 1406.Nang isang araw ay may nagngangalang Al.Siya ay mabait at marunong na hari.Higit sa lahat siya’y maawain sa mahihirap.Mahal ni Haring Al ang kanyang alagang Labon.Si Labon naman bilang pagganti sa hari sinunod lahat nito ang kanyang pinagagaw. Ngunit isang araw gayon na lamang ang lungkod ng hari nang nawala ang kanyang alagang si Labon.Pinahanap niya ito ngunit hindi nila ito mahanapan.Lumipas ang mga araw unti-unting nanghina si haring Al.Hindi naglaon nahanap nila si Labon.Ngunit kasama ang kanyang amo,sabay silang pinaagos sa tubig.Lumipas ang ilang araw at taon may tumubong maliit na kalpa at nagging baryo.Hindi naglaon ang lugar na ito ay naging barangay at tinawag nila itong Allabon.Ito ay nanggaling sa pangalan nila haring Al at ang kanyang alagang si Labon. ANG ALAMAT NG TUPA Noong unang panahon may isang maliit na lugar na may kakaunti pa lamang ang tao.Nang biglang may lumitaw na kaka-ibang hayop na nandito noon.Nang dumaan ang ilang araw tinawag nila ang lugar ng Tupa na kinuha sa pangalan ng hayop na ito. ANG ALAMAT NG ALOLENG Noong unang panahon bago dumating ang mga kastila.Ang lugar na ito wala pang pangalan.Ang mga nakatira ditto ay mga Zambalino sapagkat ang Agno pa noon ay parte ng Zambales.Isang araw may dayuhang napadpad sa lugar na ito na namangka sa dagat na ngayon ay tinawag na bangul at nagtanong sila sa mga tao kung saan na sila ngunit hindi sila nagkaintindihan.Sa katatanong ng mga dayuhan ay walang maisagot ang mga katutubo.Nagtanong pa sila sa ibang katutubo hanggang sa maituro nilang isang puna.Hindi naglaon ang lugar na ito ay tinawag

More about Alamat Essay

Open Document