Aesthetic Theory of Multimedia Essay

1465 WordsApr 12, 20156 Pages
Jamie Sexton – Music, Sound and Multimedia (2007); Rod Munday – Music in Video Games (str. 51-67) Text pojednává o hudbě v počítačových hrách, což je jasné již ze samotného názvu textu. Obecně je známo, že hudba v těchto hrách je nepostradatelná, doplňuje požitek ze hry a mění se na základě děje hry, čímž dokáže ovlivnit vnímání hráče. Autorem textu je Rod Munday, který je názorem toho, že o taovémto typu hudbu nemůžeme mluvit. Podle něj byla pozměněna pouze její forma a všechna koncentrace pak přechází pouze na funkci. Enviromentalita, ponoření do hry, vnímání hudby vycházející z fikčního světa postav, to jsou tři pohledy, ze kterých autor rozebírá hudbu počítačových her. Autor zmiňuje také Trevora Wishart, a to ve spojení s enviromentalitou, kdy Wishart zdůrazňuje oko, defacto zrak, jakožto hlavní smyl při hraní videoher. Zrak ale nemůže zprostředkovat dokonalé procítění hry a právě proto je zde zvuk. Zvuk samotné prostředí a různé situace v hrách dokáže dokonale vykreslit a napomáhá tak hráči vnímat okamžiky, které by pouhým okem nebyly zpozorovány. Zvuk jako pomoc při dokreslování prostoru při hrách, kde se nám nabízí pohled první osoby zase vnímá autor Sue Morris. Jinými slovy je zvuk v počítačových hrách nepostradatelný pro dotváření dokolaného a úplného prostoru a podporuje tak hráčovu fantazii. Tak zvaný ilustrovaný zvuk není využívám pouze v počítčových hrách, ale byl využíván také velkými pány umělci jako byl například Beethoven. Rod Munday rozložil celou hudební situaci ve světě her do jakéhosi vzorce – zvuk a ticho a vizuální složka počítačové hry vytváří velkolepé atmosféry v herním prostředí. Hudba v počítočových hrách je považována za nepostradatelnou a to zejména pro svou jedinečnou schopnost ponořit hráče do děje mnohem více než cokoliv jiného. Hudba ve hrách ovlivňuje naše smysly – pokud se soustředíme při hraní na sluch a zrak, je jasné, že nám náš

More about Aesthetic Theory of Multimedia Essay

Open Document