Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Aestetics of Type Essay

  • Submitted by: kawwyke
  • on December 2, 2013
  • Category: Arts and Music
  • Length: 1,042 words

Open Document

Below is an essay on "Aestetics of Type" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Sõnum, tüpograafia ja esteetika Inimesed suhtlevad, kui nad omavahel räägivad või kirjutavad. Sõnad, olgu siis suulised või kirjalikud, on üks osa sellest, mis teeb meid erilisteks inimestena. Kõnekeel on üürike, see kaob kohe kui see on välja öeldud. Samas, kirjutatuna on keel tabatud visuaalsesse ja ruumilisse vormi — püsiv ja reaalselt käega katsutav. Kunsti visuaalse keelena, on tüpograafia oma olemuselt kommunikeeriv. Nagu keel, on tüpograafia funktsionaalne ja ekspressiivne ning täidab praktilisuse ja ilu eesmärke. Tüpograafia praktiline eesmärk on edasi anda sõnumi intellektuaalset tähendust ja emotsionaalset tunnet. See on tunnetuslik ülesanne, mis kasutab ära tähti ja sõnu, mis on mõistetavad lugeja poolt. Hea tüpograafia südames toimub kriitiline tõlgendus sõnumi tähenduse üle, mida parem või kavalam on see tõlgendus, seda tõhusam on disain. Kui funktsionaalsus on tähtis mõistusele, siis vorm on tähtis meelele. Vorm on esteetiline osa disainis — see tõmbab ligi tähelepanu, kutsub osalema ja pakub naudingut. Meie igapäeva elu tehakse paremaks või halvemaks meie keskkonna esteetiliste väärtuste poolt. Mahajäetud maja ei ole ainult ebameeldiv vaadata, vaid see on ka depressiivne, mis omakorda mõjutab meid psühholoogiliselt. Samamoodi halvasti kujundatud info on meile ebameeldiv ja loob meie ümber visuaalset udu. Tüpograafia vorm ja sõnumi sisu on omavahel lahutamatult seotud. Isegi kõige lihtsam kujundus mitte ainult ei anna objektiivselt edasi informatsiooni, vaid ka subjektiivseid vihjeid, kuidas tõlgendada antud sisu. Tüpograafia püüab ühendada ja tasakaalustada vormi ja funktsiooni ning samas tunnistades mõlemi tähtsust. Funktsionaalsus ilma vormita on igav ja vormil, millel pole eemsärki, puudub sisu ja tähendus. Võiks öelda, et nende kahe vahel õige tasakaalu leidmine on kõige raskem ja aega nõudvam ülesanne kirja kujundajale. Huvitav visuaalne efekt või trikk võib tugevdada sõnumit, kuid see võib ka väga kergelt sõnumi üle võtta. Kui vorm võimutseb...

Show More


Citations

MLA Citation

"Aestetics of Type". Anti Essays. 22 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Aestetics-Of-Type-554926.html>

APA Citation

Aestetics of Type. Anti Essays. Retrieved June 22, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Aestetics-Of-Type-554926.html