Activity Essay

905 WordsJan 4, 20134 Pages
Deelprocessen Team 10 Injecteren Soort belasting: tillen& repeterende Telgewicht: 16,0 – 22 kg. Clb 11 Gem 12 kg &clb 17 gem 18 kg Bruto werkuren = 8 Aan het tellen ±4 uur Hoogte per pallet: Cbl 11 tot 14 hoog Cbl 17 tot 9 hoog Lichaamshouding: Vanaf -10° tot ± 90° (pallets staan achter de medewerker) . Krat hoogte : Cbl 11= 11cm Cbl 17= 17 cm. Pallet hoogte = 22 cm. Tempo gemiddeld 700 kg /uur Tafel hoogte 90 cm. Afstand tussen tafel en pallet is ± 70 cm Wolven Soortbelasting: Duwen, trekken en repeterend Gewicht : ± 200 kg per kuip Leeg kuip = 40 kg Afstand: Vanaf wolfmachine tot T-palenmenger 3 m Vanaf wolfmachine tot rollademenger 16 m Werkuren: Aan het duwen of trekken > 30 min/dag Lichaamshouding: Duwen ± 60° Trekken ± 80° Tempo: Voor T- palen ± 700kg/p/u Voor andere producten tot ± 2000kg/u Mengen Soort belasting: Tillen, duwen, trekken Gewicht : 17 tot 20 kg per fust. Duwen dolly ± 200 kg Gem. 18.5 Max,20 Afstand duwen: vanaf menger tot persmachine : ± 8 m Werkuren: Stapelen ± 1 uur/dag Duwen ± 30 min Tempo: ± 735 kg/uur Lichaamshouding: Meestal romp, gebogen rug 1 2 3 3 4 Persen 5 1 2 Ontmantelen 3 Stap 1 Activiteit T-paal uit stelling halen Soort beweging Tillen en repeterend Gewicht Paal met vlees 18,7 kg Hoogte Stapelen tot 8 fusten à 17 cm/st Pallet 22 cm Aantallen 7x3 T-palen 2 3 Vlees uit T-paal halen Vlees stapelen repeterend Tillen en repeterend 8,5 kg per paal? 7 x 3 T-palen 7 x 3 T-palen Stap 1 Activiteit Vlees op werktafel leggen Soort beweging Tillen en repeterend Dragen, tillen, lopen Gewicht Fust ± 18-20 kg Tempo 9 fusten per batch (4+5) Afstand/tijd Persen 2 Vlees wegen en persmachine vullen Vlees 9.5 kg lopen 1 m tafelhoogte 1 m machine hoogte 1m 84 T-palen p/u 6 u/dag 3 Volle paal op

More about Activity Essay

Open Document