Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Abstract-Guidelines Essay

Open Document

Below is an essay on "Abstract-Guidelines" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ПРАВИЛА НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ Анотація – це коротка характеристика роботи, що містить перелік основних питань статті. Структура анотації: в анотації необхідно висвітлити основні розділи статті, з'єднати їх і представити в короткій формі. Вона включає в себе основні розділи: актуальність, постановку проблеми, шляхи її вирішення, результати і висновки. На кожен з розділів відводиться одне – два речення. Приклад написання анотації наведено в таблиці 1. Таблиця 1 Основні компоненти авторської анотації на прикладі науково-практичної статті «МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ» Компонент анотації Актуальність Опис З самого початку необхідно показати важливість дослідницької проблеми чи запропонованого проекту, які вивчались. У читача відразу повинно скластися уявлення, чому обговорювана проблема потребує вивчення. Після розкриття актуальності необхідно висвітлити існуючу проблему, на вирішення якої і буде спрямований дослідницький проект (стаття). При читанні даного розділу анотації у читача повинно скластися враження, що без вашого проекту «подальше життя просто неможливе». Приклад Для побудови систем менеджменту інформаційної безпеки, комплексних систем захисту інформації та інших систем безпеки необхідно проводити аналіз та оцінку ризиків. Існуючі засоби оцінки в переважній більшості базуються на статистичних підходах. У багатьох країнах, як на рівні підприємств так і на державному рівні подібна статистика не ведеться. Це обмежує можливості існуючих засобів, наприклад, щодо використання різних типів вхідних даних для оцінювання. Відомий інструментарій не дає можливості застосування для аналізу та оцінки ризиків широкого спектру початкових параметрів. Розроблено два методи аналізу та оцінки ризиків, які на основі використання моделі інтегрованого представлення параметрів ризику, дозволяють проводити оцінку у детермінованих та нечітких умовах, з використанням десятьох параметрів, які можуть бути представлені, як у числовій так і...

Show More


Citations

MLA Citation

"Abstract-Guidelines". Anti Essays. 23 Jun. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Abstract-Guidelines-555727.html>

APA Citation

Abstract-Guidelines. Anti Essays. Retrieved June 23, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Abstract-Guidelines-555727.html