Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Aakon Essay

  • Submitted by: markrick435
  • on December 30, 2012
  • Category: English
  • Length: 809 words

Open Document

Below is an essay on "Aakon" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Talaan ng Nilalaman

Acknowledgement


Paunang Salita (Introduction)

  I) Agrikultura


        Kahalagahan ng Agrikultura


1 Hanapbuhay


2 Industriya


3 Kitang Panlabas


4 Ibang Sektor ng Ekonomiya


Sektor ng Agrikultura


1 Paghahalaman


2 Paghahayupan


3 Pangisdaan


4 Paggugubat


5 Pagmimina

  II) Pagbibigay Wakas  I. Acknowledgement
      Para sa aking mga kapwa mag-aaral at mga guro; inaalay ko ang dokumentaryong ito sa inyo bilang pasasalamat sa lahat ng karunungan, kaalaman at mga kaisipang aking nakalap tungkol sa agrikultura ng bansa. Aking ding inihahatid ang taos pusong pasasalamat sa mga taong panlabas na tumulong sa akin magawa ang dokumentaryong ito. At kasabay ng aking pasasalamat, nais ko ring ipabatid, ang pasasalamat na ito sa aking gurong si G. Domingo Libario na aking guro sa Araling Panlipunan IV at Gng. Elsa Gabriel na aking adviser at sa Dakilang Lumikha na nagbigay sa akin ng walang tumbas na karunungan. At muli, salamat…

  II. Paunang Salita
      Ang dokumentaryong ito ay tumatalakay sa “Agrikultura” bilang isang salik sa pagunlad ng ekonomiya ng isang bansa at kung ano ang tunay na kahalagahan nito sa bawat aspeto ng pamumuhay ng hindi lamang isang indibidwal ngunit sa pangkalahatang nasasaklawan ng Agrikultura. Tatalakayin rin sa dokumentaryong ito maging ang mga sektor ng agrikultura at ang kahalagahan nito at mga suliranin na nagiging dahilan ng mabagal na pag-unlad ng isang bansa o ang   mismong kahirapan.
III. Agrikultura
Ang Agrikultura ay isang sektor ng ekonomiya na hindi umaasa sa produktibidad ng ibang sektor at may sariling pamamaraan sa pagtataguyod ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay isang kritikal na susi tungo sa kaunlaran lalu na sa ating mga Pilipino sapagkat an gating bansang Pilipinas ay sagana sa mga likas na yaman at yamang tao na nasasaklawan ng Agrikultura.
Malaki narin ang naiambag ng Agrikultura sa kaunlaran n gating bansa. Ngunit mapapansin...

Show More


  • Submitted by: markrick435
  • on December 30, 2012
  • Category: English
  • Length: 809 words
  • Views: 30
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Aakon". Anti Essays. 26 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Aakon-381403.html>

APA Citation

Aakon. Anti Essays. Retrieved April 26, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Aakon-381403.html