A Nirdesa Belongs to Pure Land Teaching Essay

1088 Words5 Pages
Szerkezet 1 Bevezetés 1. A tanítás módja 2. Az tanítás időpontja 3. A tanítás helyszíne 4. A résztvevők 2 Shariputra Buddhának feltett kérdése a lények birodalmára (sattva dhātu) vonatkozóan 2.1 Shariputra helyzetértékelése: érző lények a saṃsāra-ban 2.2 Shariputra érző lényekre vonatkozó kérdése 3 Buddha válasza Shariputra lények (sattva dhātu) birodalmára vonatkozó kérdésére 3.1 Shariputra kérdésének üdvtani jelentősége 3.1.1 Az erőfeszítések (yoga-kshema) értelme 3.1.2 Az érző lények köre (pl. istenek, emberek) 3.1.3 Buddha önmagára használt nevei (Tathāgata, Arhat, Samyak-sambudha) 3.1.4 A kérdés üdvtani jelentőségének az oka 3.2 Shariputra kérdésére adott téves válaszok és üdvtani következményeik 3.2.1 A kérdésre adott kétféle téves válasz 3.2.2 Hasonlat a tévesen válaszolókra (vakok) 3.2.3 A tévesen válaszolók jellemzése 3.2.4 A téves válaszhoz való ragaszkodás és üdvtani következményei 3.2.5 A tévesen válaszolók jellemzése és a téves válasz okai 3.2.6 A kérdésre adott helyes válasz időbeli korlátja, a tanítás romlása 3.2.7 A téves válaszhoz vezető két helytelen szemlélet 3.2.7.1 Hozzáadás (samāropa) 3.2.7.2 Elvétel (apavāda) 3.2.8 A téves válaszhoz vezető helytelen szemlélet okainak részletes kifejtése 3.3 Shariputra kérdésre adott egyik téves válasz a csökkenés (apūrnatva) 3.3.1 A csökkenés (apūrnatva) helytelen álláspontja az elvétel (apavāda) hamis eszméjében gyökerezik 3.3.2 Három hamis vélemény 3.3.2.1 A nihilizmus 3.3.2.2 A nirvāṇa megsemmisülése 3.3.2.3 A nirvāṇa üressége (nem léte) 3.3.3 Két hamis vélemény

    More about A Nirdesa Belongs to Pure Land Teaching Essay

      Open Document