A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban Essay

560 WordsSep 1, 20133 Pages
A két világháború közötti társadalom 2010.05.16 A két világháború közötti időszak két részre osztható: 1. 1920-1930 = a nyugalom és jólét rövid korszaka 2. 1930-1940 1929-ben kitört a nagy gazdasági válság, amely sok helyen megingatta az addig vezető (demokratikus) pártok helyzetét, pl. Németországban a nemzetiszocialisták kerültek hatalomra. A háború utáni nehézségek - a hadviselő országok gazdasága romokban hevert - sokmillió halott, hadirokkant → munkaerőhiány - infláció - Anglia és Franciaország eladósodtak, elvesztették más földrészeken levő piacaikat - a kistulajdonosok csődbe mentek - a hadiipar leszerelése miatt nőtt a munkanélküliség → az államok az eddigi szokástól eltérően beavatkoztak a gazdaságba - új munkahelyek - a háború áldozatainak megsegítése - a szegények megsegítése. Az amerikai jólét kora Az Egyesült Államok szinte sértetlenül került ki a háborúból. Csak 1917-ben lépett be és nem szenvedett területi veszteségeket, pusztításokat sem. - legnagyobb termelés és legnagyobb kivitel - a termelés hatalmas vállalatokba koncentrálódott - a gépesítésnek és a szalagmunkának köszönhetően az amerikai munkás értéke nagyobb volt, mint az európaié - pénzzel (befektetésekkel) támogatta az európai országokat - a dollárhoz viszonyították a többi pénznemet. Jelentős volt a termelés Európában is (a nyugati országokban), de nem érhette utol Amerikát. Közép- és Dél-Európa országai továbbra is le voltak maradva. A nagy gazdasági (világ)válság Okok: - túlzott hitelezések banki fedezet nélkül - a bankokban levő összegek hirtelen csökkenése, ami a tőzsdei árfolyamok zuhanásához vezetett 1929 szeptemberében az árfolyamok folyamatosan zuhantak. Megváltozott a részvények mozgásának iránya: vásárlás helyett mindenki csak eladni akart. 1929. október 24-én – 12 millió részvény eladásával a New York-i tózsde összeomlott. Az év

More about A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban Essay

Open Document