Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban Essay

  • Submitted by: orsikapus
  • on September 1, 2013
  • Category: History
  • Length: 560 words

Open Document

Below is an essay on "A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

A két világháború közötti társadalom
2010.05.16
A két világháború közötti időszak két részre osztható:
1. 1920-1930
= a nyugalom és jólét rövid korszaka
2. 1930-1940
1929-ben kitört a nagy gazdasági válság, amely sok helyen megingatta az addig vezető (demokratikus) pártok helyzetét, pl. Németországban a nemzetiszocialisták kerültek hatalomra.
 
A háború utáni nehézségek
 
- a hadviselő országok gazdasága romokban hevert
- sokmillió halott, hadirokkant → munkaerőhiány
- infláció
- Anglia és Franciaország eladósodtak, elvesztették más földrészeken levő piacaikat
- a kistulajdonosok csődbe mentek
- a hadiipar leszerelése miatt nőtt a munkanélküliség
→ az államok az eddigi szokástól eltérően beavatkoztak a gazdaságba
- új munkahelyek
- a háború áldozatainak megsegítése
- a szegények megsegítése.
 
Az amerikai jólét kora
 
Az Egyesült Államok szinte sértetlenül került ki a háborúból. Csak 1917-ben lépett be és nem szenvedett területi veszteségeket, pusztításokat sem.
- legnagyobb termelés és legnagyobb kivitel
- a termelés hatalmas vállalatokba koncentrálódott
- a gépesítésnek és a szalagmunkának köszönhetően az amerikai munkás értéke nagyobb volt, mint az európaié
- pénzzel (befektetésekkel) támogatta az európai országokat
- a dollárhoz viszonyították a többi pénznemet.
Jelentős volt a termelés Európában is (a nyugati országokban), de nem érhette utol Amerikát. Közép- és Dél-Európa országai továbbra is le voltak maradva.
 
A nagy gazdasági (világ)válság
 
Okok:
- túlzott hitelezések banki fedezet nélkül
- a bankokban levő összegek hirtelen csökkenése, ami a tőzsdei árfolyamok zuhanásához vezetett
1929 szeptemberében az árfolyamok folyamatosan zuhantak. Megváltozott a részvények mozgásának iránya: vásárlás helyett mindenki csak eladni akart. 1929. október 24-én – 12 millió részvény eladásával a New York-i tózsde összeomlott.
Az év végére a válság sok embert, céget, bankot tett tönkre. Rövid idő alatt átterjedt Európára is.
 ...

Show More


Citations

MLA Citation

"A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban". Anti Essays. 26 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/A-Ket-Vilaghaboru-Kozti-Tarsadalom-Franciaorszagban-507606.html>

APA Citation

A Két Világháború Közti Társadalom Franciaországban. Anti Essays. Retrieved April 26, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/A-Ket-Vilaghaboru-Kozti-Tarsadalom-Franciaorszagban-507606.html