9/11: Isang Panlilinlang (9/11: a Deception) Essay

2460 Words10 Pages
9/11: ISANG PANLILINLANG Outline: I. Terorismo sa 9/11 II. Sabwatan ng mga Makapangyarihan a. Mga News Networks b. Estados Unidos III. Pandaraya para sa Kapayapaan, Salapi, Seguridad, at Kaligtasan IV. Pananaw at Mensahe ukol sa Panlilinlang sa 9/11 Isinumite nina: Diana Soliman Lilibeth Mañago Paul Ray Supan Isusumite Kay Prof. Denmark G. Javier 9/11: ISANG PANLILINLANG Sa ating mga nababalitaang mga pangyayari sa mundo, marami dito ang lubos na nakaapekto sa pananaw ng mga tao. Maraming nga pangyayari ang tunay na nakakakuha ng atensyon at simpatiya ng mga tao. Isa sa nga ito ang 9/11 “Terrorism” attack na naganap sa Twin Towers ng World Trade Center na sinasabing pinaka- makapangyarihang bansa sa mundo – Ang Estados Unidos, Maraming tao ang nagulat at nakisimpatiya sa pangyayaring ito na nagpatigil sa ikot ng daigdig. Maraming mga tao ang nadamay at namatay. Sa nakakasindak at nakakagulat na pangyayaring it na nakapagpabago sa kasaysayan ng amerika, pati na rin sa buong mundo. Maraming mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao na di-umano’y nakasaksi sa pangyayaring ito. Lahat sila ay nagsasabing ito ay isang Gawain ng mga teroristang gusting makipagdigma sa amerika. Sinasabi nila na sa mga tao ng amerika at sa buong mundo na maniwala sa kanilang mga pahayag na ang pangyayari sa taong 9/11 ay isang malaking terrorism attack. Maraming mga maimpluwensya at makapangyarihang mga tao ang tila kapit-bisig sa pagpapaniwala sa mga tao. Ang 9/11 ay isang atake laban sa amerika. Na maraming irregularidad at panloloko ang ginawa ng Estados Unidos sam undo. Iba’t – ibang Video ang nagpapatunay na hindi isang terorismo ang nagyari sa Twin Towers, kundi isang higanteng Sabwatan sa pagitan ng mga maiimpluwensya at makapangyarihang mga personalidad sa amerika. Ang mga nagpahayag ng mga pangyayari sa

    More about 9/11: Isang Panlilinlang (9/11: a Deception) Essay

      Open Document