การไหว้ Essay

575 Words3 Pages
หว้วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะรุ่งในอาชีพ “White Collar” อย่างไร มีหลายคนถามผมว่า เรียนจบจะทำงานอะไรดี จะเปิดธุรกิจตัวเองดีไหม ถ้าให้ผมตอบ ผมก็ว่า ดีทั้งสองอย่าง แต่ถ้าได้เป็นลูกจ้างเขาก่อนจะ ยิ่งลดความเสี่ยงไปได้มาก …แต่อย่างไรก็ตาม “มันได้อย่างเสียอย่าง” เพราะคนที่ไปทำธุรกิจเลย ก็เจอประสบการณ์จริงเลย เรียกได้ว่า “แกร่งทันที” แต่ปัญหามันอยู่ที่ ถ้าไม่ แกร่งจริง อาจ “กุดไปเลย” ถ้าเรามอง องค์กรใหญ่ๆในปัจจุบัน ผมว่า กำลังเดินมาถึง จุดยอดแล้ว --จากนี้มีแต่หักลง นั่นก็หมายความว่า บริษัทต่างๆ กำลังจะเจอมรสุมต่างๆนาๆ ..สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะบริบทการแข่งขันของธุรกิจมันเปลี่ยน “ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ” จากยุคที่ “Demand มากกว่า Supply คือผลิตเท่าไหร่ก็ขายได้ มาเป็น(ผลิตเกินความต้องการ)” ข้อดีของการเป็น “ลูกจ้าง” คือ เราได้เห็น “ผู้ยิ่งใหญ่ล้มเหลว” มันเป็นอะไรที่ น่าศึกษา ยิ่งนัก องค์กรใหญ่มักประกอบไปด้วย คนที่มีความสามารถแบบ “มั่นใจไร้สติ”เยอะมาก ...เขาเหล่านั้น ไม่เคยฟัง ดังนั้น แน่นอน ที่องค์กรต่างๆกำลัง “ติดกับดัก” ของ “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้” …ผมได้เห็นการเกิดของเครื่องมือ มากมายที่ ลดต้นทุนในการสื่อสารถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , YouTube แต่กลับถูกมองข้าม ---ในไม่ช้า องค์กรใหญ่ๆเหล่านี้ จะต้องให้ความสนใจกับเครื่องมือ การตลาดใหม่ๆในที่สุด ดังนั้น คนที่ต้องการจะรุ่ง ในองค์กร ต้องพยายามศึกษาและใช้เครื่องมือเหล่านี้ “ทางการตลาดได้เก่ง” เช่น การใช้ YouTube เป็นการสำรวจ Rating ของรายการ หรือ การเผยแพร่เพื่อที่จะตี “แผ่นผี” ให้ตายไป ...จากนั้น หารายได้จากทางอื่น ไม่ว่าจะเป็น การจัด Event หรือ การแสดงสด ซึ่งหากเรามีความชำนาญ ก็สามารถ “ลาออก” แล้วมาเปิด บริษัทแข่งกับกิจการใหญ่ๆได้ เพราะ Trend ต่างๆ ในอเมริกาอย่าง Outsource ก็เริ่มเห็นในบ้านเราแล้ว …ที่เห็นๆเลยตอนนี้ ก็วงการบันเทิง ที่มีการ Outsource ให้บริษัท Content ต่างๆเข้ามาผลิตรายการแข่งกัน ....อย่าง Workpoint ของคุณ ปัญญา ก็นับเป็น Case Study ของความสำเร็จที่น่าศึกษายิ่งนัก หรืออย่าง “หม่ำ จ๊กม๊ก กับทีม เท่ง โหน่ง” ก็ถือเป็น ตัวอย่างของการ ขยายและต่อยอด เพื่อสร้างรายได้

More about การไหว้ Essay

Open Document