Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

R32R Essay

Open Document

Below is an essay on "R32R" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.Metalografija
Metalografija je dio znanosti o metalima,koja se bavi proučavanjem strukturalne građe atoma pod velikim povećanjem u krutom agregatnom stanju.Tekuće stanje metala proučava se samo djelomično u dodirnim točkama s čvrstim stanjem.Sam naziv metalografija sugerira zaključak da se radi o grafičkom pokazivanju ponašanja metala u različitim fizikalnim uvjetima.Primjena metala datira od početka čovjekove civilizacije,a znanost o metalima razvila se uglavnom posljenjih sto godina i to na postojećoj empiriji i tradiciji.Činjenica je da o strukturi metala ovise njegova svojstva,a time i njegova tehnička primjena,pa otuda potječe važnost koja se u posljednje vrijeme pridaje metalografskim istraživanjima.Ovdje ćemo se ograničiti na elementarne pojmove metalografije,i time pružiti osnovne znanstvene spoznaje djelatnicima storjarske struke o primarnom materijalu njihova rada.
Mikroskopi   za metalografsko ispitivanje.Za metalografsko ispitivanje nužni su mikroskop i uzorak.Osnovno tehničko sredstvo ove znanosti je mikroskop.Struktura metala istražuje se povećanjem pomoću metalografskih mikroskopa.U praksi postoje sljedeće skupine mikroskopa:
  a) Svjetlosni mikroskop-povećanje do 1000 puta
  b) Elektronski mikroskop-povećanje do 150 000 puta
  c) Ionski mikroskop-povećanje do 2 500 000 puta

U klasičnoj metalografiji koriste se svjetlosni i elektronski mikroskopi s dodatnom opremom za slikanje,pa čak i za projiciranje na ekran.

Uzorak za ispitivanje

Uzorak za metalografsko ispitivanje more se brižljivo pripremiti. O   izboru i pripremi najviše ovisi dobiveni rezultat. Iz osnovnog materijala uzorak se mora izrezati i to skidanjem čestica.Druga mehanička sječenja ili rezanja plamenom narušila bi prirodu strukture i ne bi se dobila prava strukturalna slika.Zatim se brusi i višestruko polira. Da bi se ocrtale granice pojedinih faza i njihovih kristala,površina se travi. Travljenje (nagrizanje,jetkanje)jest postupak kojim se polirana površina uzorka...

Show More


Citations

MLA Citation

"R32R". Anti Essays. 21 Nov. 2017

<http://www.antiessays.com/free-essays/R32R-555447.html>

APA Citation

R32R. Anti Essays. Retrieved November 21, 2017, from the World Wide Web: http://www.antiessays.com/free-essays/R32R-555447.html