Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

No Title Essay

Open Document

Below is an essay on "No Title" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Huraikan peranan /sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau
Peranan dan sumbangan ASEAN
·         Tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada     November 1971
·         Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur
·         Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN
·         Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik   campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982
·         ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear
·         Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear
·         Kerjasama dalam projek –projek perindustrian
·         Contoh baju uria di Bintulu, Sarawak
·         Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA
·         Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan
·         Oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan EAEC
·         Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3
·         Kerjasama dalam pendidikan
·         Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO
·         Kerjasama dalam semua bidang
·         Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM
·         Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial
·         Menubuhkan Tabung   Kebudayaan ASEAN
·         Pertukaran rancangan television dan radio
·         Sukan SEA diadakan
·         Kerjasama dalam bidang pelancongan
·         Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992
·         Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran
·         Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN

Peranan dan sumbangan MAPHILINDO
·         Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB
·         Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak
·         Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More
·         Bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

Apakah faedah/ manfaat yang diperoleh Malaysia daripada menganggotai pertubuhan   serantau?
ASEAN
·...

Show More


Citations

MLA Citation

"No Title". Anti Essays. 22 Nov. 2017

<http://www.antiessays.com/free-essays/No-Title-602524.html>

APA Citation

No Title. Anti Essays. Retrieved November 22, 2017, from the World Wide Web: http://www.antiessays.com/free-essays/No-Title-602524.html