Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

0123456789 Essay

Open Document

Below is an essay on "0123456789" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CUỘC THI HÁT K-POP QUỐC TẾ NĂM 2012 TẠI VIỆT NAM

|                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |


| | | | | | | | | | | | | | |STT |Họ và tên |Bài hát dự thi |Giới tính |Khu vực |SBD | | | | | | | |1 |Group: Vũ Nhật Tuấn
& 2 Dancers |Tonight
(Big bang) |M |HCM |61 | | | | | | | |2 |Đỗ Thị Thùy |Omona
(Wonder Girls) |F |HCM |36 | | | | | | | |3 |Hồ Thị Bích Hạnh |Lonely
(2NE1) |F |HCM |46 | | | | | | | |4 |Nhóm f]o[ |We were in love (Tara&Davichi) |Group |HCM |57 | | | | | | | |5 |Lê Chân |It has to be you
(Yesung) |M |HCM |48 | | | | | | | |6 |Hoàng Hà Lan Thanh |Mia
(IU) |F |HCM |38 | | | | | | | |7 |Trần Thị Mộng Thường |Bad guy |F |HCM |20 | | | | | | | |8 |2SuB |On rainy days
(Beast) |Group |Đà Nẵng |13 | | | | | | | |9 |Group: The Twins
Phan Khánh Hà
Trần Thị Đào |Cry cry
(T-ara) |Group |Hà Nội |51 | | | | | | | |10 |Trần Diệu Linh |Midoyo
(DBSK) |F |Hà Nội |42 | | | | | | | |11 |Nguyễn Hạnh Trang |떨림
(Eye to Eye) |F |Hà Nội |16 | | | | | | | |12 |W.H.A.D band |My my
(A Pink) |Group |Hà Nội |3 | | | | | | | |13 |Nguyễn Thanh Huyền |A goose's dream
(Insooni) |F |Hà Nội |57 | | | | | | | |14 |Ngô Sỹ Tuấn |Forever
(Ahn JaeWook) |M |Hà Nội |50 | | | | | | | |15 |Shinki Team :

1.Lê Nhật Anh

2.Nguyễn Thùy Ly
3.Nguyễn Anh Phương

4.Lê Phương Dung

5.Nguyễn Thu Thảo |Mirotic
(DBSK) |Group |Hà Nội |69 | | | | | | | |16 |Hoàng Thu Thủy |Don't forget
(Beak Jiyoung) |F |Hà Nội |56 | | | | | | | |17 |Nguyễn Hà Mi |Cry cry
(T-ara) |F |Hà Nội |13 | | | | | | | |18...

Show More


Citations

MLA Citation

"0123456789". Anti Essays. 12 Dec. 2017

<http://www.antiessays.com/free-essays/0123456789-332850.html>

APA Citation

0123456789. Anti Essays. Retrieved December 12, 2017, from the World Wide Web: http://www.antiessays.com/free-essays/0123456789-332850.html